փակիր գրադարանի այս բաժինը Ե. (Վ. Տ. Զ.)
Դիտել փաստաթուղթը Կաթողիկէ ուղղափառ հայոց տառապանքին վրայ քանի մը մտերմական խորհրդածութիւններ