փակիր գրադարանի այս բաժինը Եազըճեան, Ստեփանոս
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն (1860)