փակիր գրադարանի այս բաժինը Զաքարեան, Գէորգ
Դիտել փաստաթուղթը Կարգադրութիւն առողջութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մարգարէական յարակցութիւն ընդ մէջ Հին եւ Նոր Կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Ջավա կամ ընդհանուր ծանօթութիւն բազմակղզի ծովու Արեւելեան Հնդկաց` ուր շարժի Հոլանդացւոց տէրութիւն