Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Եունկ Էտուարտ
Title: Եունկի ողբերգական գիշերները
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռուբենի Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս, Ֆինճանճըլար
Year of Publication: 1861
Notes: Թարգմանեաց յանգղիական բնագրէ Արմենակ Հ. Չիզմէճեան: Հատոր Ա.: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Թվայնացված օրինակում կա տպագրական սխալ` 107 էջի փոխարեն տպագրված է 108:
Տպակից է՝ Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք (1882), Էլիզա կամ Վերջին արեւելեան պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած իրական դէպք մը (1861), Գաղտնիք բնութեան կամ սկզբունք մարդկային ծննդականութեան(1895) գրքերին:
Շարվ. 12x7 սմ։
9 չհ., 130 էջ։
File size: 21,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia