փակիր գրադարանի այս բաժինը Զուբօվ, Պլատօն
Դիտել փաստաթուղթը Ղարաբաղի աստղագէտը կամ Շուշի բերդի հիմնարկութիւնը 1752 թուականում