փակիր գրադարանի այս բաժինը Թերճիմանեան Համազասպ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1871)