փակիր գրադարանի այս բաժինը Զօհրապեանց, Գէորգ
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր հանդիսի տօնի Սրբոց Վարդանանց