փակիր գրադարանի այս բաժինը Ագլկութուսեան, Յակոբ
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական կազմակերպութիւն