փակիր գրադարանի այս բաժինը Թեսաւրոս Էմմանուէլ
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյախօսութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք բարոյական իմաստասիրութեան (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք բարոյական իմաստասիրութեան (1870)