փակիր գրադարանի այս բաժինը Էմմանուէլեան Պօղոս
Դիտել փաստաթուղթը Իլմի Իլահի Մուխթասար Աստուածաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Պատարագ վէ ային ու ատէթլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք բանական փիլիսոփայութեան: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք բանական փիլիսոփայութեան: Հտ. Բ