փակիր գրադարանի այս բաժինը Զօհրապեան, Մովսէս
Դիտել փաստաթուղթը Անբաղդ Սանդուխտ Աղուանցի
Դիտել փաստաթուղթը Պարապոյ ժամք: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Պարապոյ ժամք: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Վէպք զուարճալի անցից յորս պարունակին խրատական եւ իմաստալից ասացուածք
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ յիշատակարանի Մովսիսի Զօհրապեանց Արցախեցւոյ