փակիր գրադարանի այս բաժինը Էմին Մկրտիչ
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւնք ի վերայ հայկական հեթանոսութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Մովսէս Խորենացին եւ հայոց հին վէպերը