փակիր գրադարանի այս բաժինը Թոռնեան, Սահակ
Դիտել փաստաթուղթը Արկածք Վարդայ Մամիկոնենոյ
Դիտել փաստաթուղթը Արկածք Վարդայ Մամիկոնենոյ (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Արտաշեսեան Արտաւազդայ բարքն ու վախճանը