փակիր գրադարանի այս բաժինը Թերճիմանեան Համազասպ
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդական խոստովանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1880)