փակիր գրադարանի այս բաժինը Թէրզեան, Թովմաս
Դիտել փաստաթուղթը Արշակ Բ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն ֆրանսերէն լեզուի Անի ոճով
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն ֆրանսերէն լեզուի Անի ոճով (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Մտամարզութիւն ըստ Բէլիսիէի: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Մտամարզութիւն ըստ Բէլիսիէի: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Յովսէփ Գեղեցիկ
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն աշխարհաբար լեզուի, հրահանգ լեզուի և մտածութեան