փակիր գրադարանի այս բաժինը Թոմաճան Հ. Եղիայ
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն մարդկային, որ կը սորվեցընէ մարդուս խելքը աղէկի բանեցընել, կատարեալ մարդ ըլլալ եւ մեծութեան հասնիլ
Դիտել փաստաթուղթը Քառասնորդականք կամ հատընտիր քարոզք