փակիր գրադարանի այս բաժինը Թորոսեան, Կարապետ
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին եւ արտաքին ապացոյցք քրիստոնէական կրօնի եւ եղծք ընդդիմադրութեանց նմին