փակիր գրադարանի այս բաժինը Թովմա Գեմբացի
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս նմանող լինելոյ Քրիստոսի