փակիր գրադարանի այս բաժինը Ազնաւոր, Պետրոս
Դիտել փաստաթուղթը Առեւտրական եւ արուեստագիտական աշխարհագրութիւն Եւրոպիոյ եւ Օսմանեան պետութեան յԵւրոպա եւ յԱսիա