փակիր գրադարանի այս բաժինը Թումանեան, Արշակ
Դիտել փաստաթուղթը Արբեցող եւ տաք սէր