փակիր գրադարանի այս բաժինը Լուսինեան, Գուիտոն
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բառգիրք պատկերազարդ ֆրանսահայ: Հտ. 1