փակիր գրադարանի այս բաժինը Աթանասեանց Յովհաննէս
Դիտել փաստաթուղթը Երեւանի նահանգի բուսականութիւնը