փակիր գրադարանի այս բաժինը Խաչիկ Քահանայ
Դիտել փաստաթուղթը Ընտանեկան փոքր օրացոյց մեծ տօներու Քրիստոսի 1879 թուականին յաւելուածով