փակիր գրադարանի այս բաժինը Խաչկեան, Յովհաննէս
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան համառօտ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Գաւազանագիր
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քրիստոնէականութիւն ըստ դաւանութեան Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ յատուկ ի պէտս դպրատանց Հնդկաստանի եւ Ջուղայ
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի փոքրիկ
Դիտել փաստաթուղթը Տեսիլ արժանեաց ի դաստիարակութիւն աշխարհի