փակիր գրադարանի այս բաժինը Ալադաթեանց, Նիկոլայ
Դիտել փաստաթուղթը Ընծայ խելօք եւ ուսումնասէր երեխայոց