փակիր գրադարանի այս բաժինը Խրիմեան Հայրիկ
Դիտել փաստաթուղթը Դրախտի ընտանիք
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակ եւ խորհուրդ իւր
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք հրաժարման Խրիմեան Ս. պատրիարքի հայոց յատենի երեսփոխանական ժողովոյ ի ԿԴ երորդ նստի յ’3 օգոստոս, 1873
Դիտել փաստաթուղթը Հայգոյժ (1877, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւիրակ Արարատեան
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւիրակ Երկրին Աւետեաց
Դիտել փաստաթուղթը Մարգարիտ արքայութեան երկնից (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Մարգարիտ արքայութեան երկնից (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուսի վերջին շաբաթ խաչի ճառ եւ կորուսելոց յիմարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Սիրաք եւ Սամուէլ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Սիրաք եւ Սամուէլ (1887)
Դիտել փաստաթուղթը Սիրաք եւ Սամուէլ (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Վանգոյժ (1877, Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Վանգոյժ (1877, Կ. Պոլիս)