փակիր գրադարանի այս բաժինը Խօջաեանց Մ. Բ.
Դիտել փաստաթուղթը Նոր հրաշք ի Գում Գաբու եւ նոր գիւտ աներեւոյթ ըլլալու