փակիր գրադարանի այս բաժինը Լամէ Ֆլէօրի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Անգղիոյ