փակիր գրադարանի այս բաժինը Կալհօկեցի, Պետրոս
Դիտել փաստաթուղթը Ասիական ճանապարհորդութիւն ի հայրենիս
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն եպիսկոպոսական ամուսնութեան