փակիր գրադարանի այս բաժինը Կակոսյան, Մանուկ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ երկնից կամ պատկերազարդ քրիստոնէական
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ երկնից կամ պատկերազարդ քրիստոնէական (1865, տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյան)
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ երկնից կամ պատկերազարդ քրիստոնէական (1865, տպ. Հովհաննես Տերոյենց)