փակիր գրադարանի այս բաժինը Ալաճաճեան, Համբարձում
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյ հայկական ասացուածոց ի պէտս նորավարժ ուսանողաց
Դիտել փաստաթուղթը Նեկտարինէ կոյս նահատակ
Դիտել փաստաթուղթը Տողիկք