փակիր գրադարանի այս բաժինը Խ. Մ. Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Ինչ է մեր թշուառութեան պատճառը եւ ինչ է անոր դարմանը