փակիր գրադարանի այս բաժինը Լճեցի, Գալուստ
Դիտել փաստաթուղթը Կ. Պօլիս Հայոց Դուռ կորստեան եւ Դուռ կենաց բացեալ