փակիր գրադարանի այս բաժինը Կիւրենեան Յ. Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Նոր աշխարհին առաքեալները