փակիր գրադարանի այս բաժինը Կորիւն, Վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն սրբոյն Մեսրովբայ