փակիր գրադարանի այս բաժինը Կանայեան, Ստեփան
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն ձեռագրների Թիֆլիզի Ներսիսեան հոգեւոր դպրանոցի