փակիր գրադարանի այս բաժինը Ալթունեան, Արշակ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագրութիւն հայոց գաղթականութեան որք ի Մոլտօ-Վալաքիա, Հունգարիա եւ ի Լեհաստան