փակիր գրադարանի այս բաժինը Կոնիբեր, Ֆրեդերիկ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք որ կոչի բանալի ճշմարտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Քննութիւնք գրոց Դաւթի Անյաղթի կամ թարգմանութեանց Արիստոտէլի