փակիր գրադարանի այս բաժինը Հեջուբեանց, Գաբրիէլ
Դիտել փաստաթուղթը Ընծայ խելօք եւ ուսումնասէր երեխայոց