փակիր գրադարանի այս բաժինը Կուրտիկեան, Ստեփան
Դիտել փաստաթուղթը Օսմանեան տաղաչափութիւն