փակիր գրադարանի այս բաժինը Հակստհաուզեն Օգոստոս ֆօն
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս