փակիր գրադարանի այս բաժինը Համբարեան, Եւգինէոս
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական վաճառագիտութիւն ի պէտս վաճառականաց, արուեստաւորաց, դպրոցաց եւ տանուտեարց