փակիր գրադարանի այս բաժինը Ալլահվէրտեան, Յակոբ
Դիտել փաստաթուղթը Ուլնիա կամ Զէյթուն