փակիր գրադարանի այս բաժինը Հալէվի Լիւտօվիգ
Դիտել փաստաթուղթը Աբբա Քօնսթանթէն