փակիր գրադարանի այս բաժինը Հայկունի, Արմենակ
Դիտել փաստաթուղթը Արայ Գեղեցիկ
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք բնութեան կամ սկզբունք մարդկային ծննդականութեան (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք բնութեան կամ սկզբունք մարդկային ծննդականութեան (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք բնութեան կամ սկզբունք մարդկային ծննդականութեան (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Գարնան ծաղիկներ կամ երիտասարդաց արդի կացութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Գարնան ծաղիկներ կամ երիտասարդաց արդի կացութիւնը (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Էլիզա կամ վերջին արեւելեան պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած իրական դէպ մը
Դիտել փաստաթուղթը Թուրֆանտա տիկին եւ իւր գաղափարը ամերիկացի երիցական քարոզչաց վրայօք
Դիտել փաստաթուղթը Ճերմակ կամ պարոն Ս. Փափազեան եւ իւր ժամանակը
Դիտել փաստաթուղթը Ողիմպիադա
Դիտել փաստաթուղթը Պղատոն ի Վոսբոր: Տետրակ 1
Դիտել փաստաթուղթը Պղատոն ի Վոսբոր: Տետրակ 2