փակիր գրադարանի այս բաժինը Ղուկասեան, Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Բողոքականութիւն Կովկասու հայոց մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան (1880)