փակիր գրադարանի այս բաժինը Հացունի Վարդան
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք Եղիշէի պատմութեան վերայ