փակիր գրադարանի այս բաժինը Ահարոնեան, Աւետիս
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերներ