փակիր գրադարանի այս բաժինը Հիւսեան Պաղտասարեան, Միհրան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ խօսակցութեան անգլիերէն լեզուի