փակիր գրադարանի այս բաժինը Հոււիլ, Ք.
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Մատթէոսի եւ Մարկոսի աւետարաններուն