փակիր գրադարանի այս բաժինը Ճէճիզեան, Յակոբոս
Դիտել փաստաթուղթը Շարժմունք երկնային մարմնոց